Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Toestemming
Door je in te schrijven bij de praktijk, ofwel na het eerste consult, ga je akkoord met de
manier waarop de praktijk jouw gegevens verwerkt zoals onderstaand is beschreven. Ook verklaar je hiermee de privacy van andere betrokkenen (patiënten en zorgverleners) te respecteren.

In deze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Alleen voor de begeleiding relevante gegevens worden verzameld. Toegang tot deze gegevens heb jijzelf en de diëtist van deze praktijk, direct betrokken bij de hulpverlening.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Jouw gegevens zal ik alleen indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners. Denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere behandelaar.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Bij een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens wordt altijd een afspraak gemaakt, omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is (je moet kunnen aantonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat).

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en ik heb hiervoor passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, dan hoor ik dat graag van je.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.