Kosten

De kosten voor een consult betreffen de behandeltijd van het directe contact én de behandeltijd die plaatsvindt buiten jouw aanwezigheid (zoals tijd voor het uitwerken van een individueel advies, berekening van een eetdagboek, rapportage naar de verwijzer, bijwerken van het dossier).

Tarieven

Kosten voor een eerste consult zijn 90 euro.
Kosten voor een vervolgconsult zijn 30 euro .

Vergoeding

Voor dieetbehandeling worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering, voor drie behandeluren per kalenderjaar. Op deze kosten is het eigen risico van toepassing.

Een aantal zorgverzekeraars biedt een aanvullend pakket.
Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Doorgaans vergoedt de zorgverzekering alleen 100% bij 'gecontracteerde zorgaanbieders'.
Met de meeste zorgverzekeringen heb ik een contract afgesloten.

Voor behandeling vanuit de zgn. Ketenzorg geldt dat de dieetbehandeling volledig wordt vergoed, zonder aanspraak op het eigen risico. Wanneer doorverwijzing plaatsvindt via de Praktijkondersteuner of Diabetesverpleegkundige is dit doorgaans het geval.